yuyi

美篇号 2537286

成伦才来Y

被访问 9853 收获赞 1067 被收藏 93

  • 03-08 yuyi
   秋日银杏衬托故宫角楼,构图真棒!👍👍👍
  • 2021-09-04 yuyi
   学习了。👍👍👍
  • 2021-08-26 yuyi
   很特别,独树一帜!👍👍👍
  • 2021-07-22 yuyi
   拍出如此美的画面,欣赏了,学习了。👍👍👍
  • 2021-07-22 yuyi
   欣赏了,学习了。👍👍👍
  • 2021-06-21 yuyi
   谢谢老师欣赏!🌹🌹🌹
  • 2021-06-21 yuyi
   哈哈!我也是,上次登景山还是40年前上大学时呢!😄😄
  • 2021-06-21 yuyi
   老同学谢谢了!😊😊😊🌹🌹🌹
  • 2020-11-16 yuyi
   回复树琪:应该是忧郁吧。😊😊😊
  • 2020-11-16 yuyi
   小号与小提琴曲,思念之曲,荡气回肠,很欣赏!👍👍👍🌹🌹🌹

推荐用户