词话特刊.贺神舟十四号成功发射

夕颜

<p class="ql-block"><b>贺神舟十四号发射成功</b></p><p class="ql-block">文/岩石劲松</p><p class="ql-block">致敬三雄又上天,万山同乐草花姸。</p><p class="ql-block">人生出彩酬中国,梦想成真览大川。</p><p class="ql-block">德化云光千载耀,世开风气九州传。</p><p class="ql-block">太空信步呈常态,寄韵飞船忆画船。</p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(128, 128, 128);">注:画船指红船。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>忆江南.欣看十四飞天</b></p><p class="ql-block">文/李守元</p><p class="ql-block">擎杯贺,十四又登天。高举雄飞欣慕看,凝眸清影探仙坛。情切乐陶然!</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>五绝二首 把祝福写进满天星辰</b></p><p class="ql-block"><b>一一贺神舟十四号问天</b></p><p class="ql-block">文/谢志勇</p><p class="ql-block">一</p><p class="ql-block">长空岂有涯,星海即为家。</p><p class="ql-block">倾尽丹腔血,浇开日月花。</p><p class="ql-block">二</p><p class="ql-block">壮志写青春,神舟又履新。</p><p class="ql-block">心怀山海梦,祝福满星辰。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>贺神舟十四号成功发射</b></p><p class="ql-block">文/李红彬(南京)</p><p class="ql-block">神箭冲天入太空,九州三俊展雄风。</p><p class="ql-block">今时耀眼是何景,朗朗乾坤六月红。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>贺神舟十四出征</b></p><p class="ql-block">文/李红彬(南京)</p><p class="ql-block">太空探访再长征,三杰登舱又启程。</p><p class="ql-block">壮志雄心然正气,勇于吹响九州声。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>西江月•神舟十四发射成功</b></p><p class="ql-block">文/纪明</p><p class="ql-block">立地神舟一箭,飞天华夏三雄。酒泉昂首指苍穹,点火山摇地动。 </p><p class="ql-block">紫焰生成紫气,银光化作银龙。九天揽月敬毛公,撷趣摘星玩弄。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><b>贺神十四出征</b></p><p class="ql-block">文/廖志斌</p><p class="ql-block">浩瀚凌霄放画船,三英今日又冲天。</p><p class="ql-block">国之重器人称羡,五色青瞳望酒泉。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>守望神舟十四号升空</b></p><p class="ql-block">文/高军</p><p class="ql-block">巷净皆侯电视前,腾飞巨箭喜心牵。</p><p class="ql-block">平安入住天宫去,万众欢呼舞动跹。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>水调歌头.神舟十四号载人飞船发射成功</b></p><p class="ql-block">文/空间站</p><p class="ql-block">长征神箭启,十四号神舟。飞天探索,三杰侪齐昊中投。梦想在空间站,拓建三舱同轨,亮点太空留。半年承使命,环宇筑高楼。</p><p class="ql-block">星云迈,邀明月,意相酬。问天雅阁,开展试验践交流。华彩光辉世纪,玉殿功勋万古,携日月环球。中国航天梦,科技著千秋。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>鹧鸪天•贺刘洋二次飞天</b></p><p class="ql-block">文/王敬辉</p><p class="ql-block">再展神威向碧穹,十年砺剑更从容。霸王花放香星海,金翅鹏飞放瑞虹。</p><p class="ql-block">抒壮志,驭长风,未知求索做先锋。天之骄女祥光绕,璀璨人生耀万瞳。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b> 浪淘沙.神舟十四 皇甫松体</b></p><p class="ql-block">文/汾河之畔</p><p class="ql-block">黄沙万里白云悠。长箭腾空别九州。再踏征途三万里。天宫处处眼中收。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><b>浣溪沙•梦天语</b></p><p class="ql-block">文/纪明</p><p class="ql-block">兜率宫中会老君,骑龙昨日过天门,随时既兴走姻亲。 </p><p class="ql-block">葫撒仙丹生永寿,炉分圣火季长春,再无饥困苦寒人。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>西江月.神舟十四号</b></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">文/李培玉</span></p><p class="ql-block">长箭凌云万里,神舟逐梦高天。 三英展翼会群仙,尽览风光无限。 </p><p class="ql-block">漫看空间浩瀚,当知道路辛艰。追求探索更无前,惊叹中华风范。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>鹧鸪天.喜闻神舟十四上天</b></p><p class="ql-block">文/王东兵</p><p class="ql-block">频发乘人遨宇槎,神舟腾处喜烟霞。虹光对接空间站,毗近灵霄是我家。</p><p class="ql-block">惊世界,壮中华,英雄半岁探星涯。尖端科技龙添翼,欣望祥云笑绽花。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">.</p><p class="ql-block"><b>贺十四号神舟巡太空</b></p><p class="ql-block">文/安歌(江西)</p><p class="ql-block">再上神舟遨太空,三英披挂驭东风。</p><p class="ql-block">千秋伟业腾玄气,万象昭苏耀碧穹。</p><p class="ql-block">对接穿梭云际外,相逢比翼月明中。</p><p class="ql-block">看吾华夏多奇迹,把盏欢歌颂俊雄。</p><p class="ql-block">.</p> <p class="ql-block"><b>七律.神舟巡天(新)</b></p><p class="ql-block"> 文/哈恩成</p><p class="ql-block">闪电雷鸣动太空,扶摇万里傲蒼穹。</p><p class="ql-block">重逢瀚海星与月,又遇琼阁雨共风。</p><p class="ql-block">织女投梭迎远客,吴刚载酒访天宫。</p><p class="ql-block">三英欣赴蟠桃会,王母屈尊把盏迎。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><b>定风波·神舟十四号发射成功</b></p><p class="ql-block">文/高恒山</p><p class="ql-block">大漠孤烟出酒泉,穿云神箭破长天。且任银河多浩渺,轻巧,神舟一棹往来还。</p><p class="ql-block">遥想飞天追万户,何故?眇思自古胜冗言。取次天和相翘首,左右,众星拱卫作瑶坛。</p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(128, 128, 128);">(注:万户,元未人。被称为“世界航天第一人”)</span></p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(128, 128, 128);"><span class="ql-cursor"></span></span></p> <p class="ql-block"><b>念奴娇.贺神舟十四号载人宇宙飞船发射成功</b></p><p class="ql-block">文/舒友</p><p class="ql-block">酒泉焰火,浩乾坤,直指九天霄汉。勇士英雄遨宇阙,登上瑶池荷宛。临行人寰,问藤牵柳,弹指登宫殿。雾中窥视,小园窗净幽院。</p><p class="ql-block">回首十四神舟,旅途遥绕,巾帼刘洋愿。不让须眉华夏女,誓与哲冬同伴。谈笑盈盈,吟诗朗朗,邻姐嫦娥唤。惊皇庭外,一拈王母金冠。</p> <p class="ql-block"><b>“神舟十四号载人飞船发射成功有感”</b></p><p class="ql-block"> 文/蓝垂芬</p><p class="ql-block">神舟十四射成功,国器频繁入大空。</p><p class="ql-block">科技兴邦非霸道,文明发展可称雄。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>贺神舟十四载人飞船发射圆满成功</b></p><p class="ql-block"> 文/应圣坤</p><p class="ql-block">一</p><p class="ql-block">烈焰腾空箭上天,神舟十四轨相连。</p><p class="ql-block">三英淡定云舱驻,探秘宇航开锦篇。</p><p class="ql-block">二</p><p class="ql-block">追星揽月太空行,玉帝仙宫设宴迎。</p><p class="ql-block">宇宙许多难解谜,烦劳华使探详情。</p><p class="ql-block">三</p><p class="ql-block">织女席间微信彰,几时带上我牛郎?</p><p class="ql-block">陈冬含笑视屏答,明年可许凤求凰。</p><p class="ql-block">四</p><p class="ql-block">宴罢出宫将欲行,中华大地迸欢声。</p><p class="ql-block">征途半载艰辛固,不负人民一片情。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>贺神舟十四载人飞船发射圆满成功</b></p><p class="ql-block">文/刘一手</p><p class="ql-block">神州奋起驭神舟,直上银河作远游。</p><p class="ql-block">揽月摘星惊世界,中华民族展风流。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>一日一词第十二鹧鸪天.贺神十四飞船发射成功</b></p><p class="ql-block">押七部下平一先韵</p><p class="ql-block">文/蓝运德</p><p class="ql-block">子夜西昌火漫天,英雄三位似神仙。攻坚克难修天道,超异创新著伟篇。</p><p class="ql-block">征险恶,喜空前,吴刚献酒慰高贤。中兴华夏群英起,谈笑人间事事妍。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>贺神舟十四载人飞船发射圆满成功</b></p><p class="ql-block">文/罗运胜</p><p class="ql-block">神舟呼啸上九天,摘星揽月银河涟。</p><p class="ql-block">应地呼天遥相感,科技前沿惊世间!</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><b>捣练子•神舟十四发射成功</b></p><p class="ql-block">文/张殿军(内蒙)</p><p class="ql-block">携岁月,访苍穹,龙马精神再探宫。乘组三人酬壮志,半年试验又登峰。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>神舟十四载人飞船升空顺利兴吟</b></p><p class="ql-block">文/南方</p><p class="ql-block">系列神舟入太空,今闻报道获成功。</p><p class="ql-block">瑶天探索冲霄汉,续写高科跨彩虹。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>庆贺神舟十四出征</b></p><p class="ql-block">文/南方</p><p class="ql-block">欣看三英上宇天,征程浩瀚驶无边。</p><p class="ql-block">中华儿女勤求索,预祝如期奏凯旋。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>七律·贺神舟十四发射、对接成功</b></p><p class="ql-block">文/少海</p><p class="ql-block">神舟十四乘东风,浩瀚苍穹建智宫。</p><p class="ql-block">驻轨攻关逾半载,傲游宇宙又三雄。</p><p class="ql-block">科研试验把方向,探索寰球识远空。</p><p class="ql-block">华夏复兴今奋起,航天逐梦铸奇功。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>题神舟十四升空</b></p><p class="ql-block">文/张文举(内蒙古)</p><p class="ql-block">飞船再度太空行,满载千年未了情。</p><p class="ql-block">为使今朝天一统,牢将绮梦系长庚。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>贺神舟十四成功发射</b></p><p class="ql-block">文/邓旭升</p><p class="ql-block">浩瀚苍穹一素花,丁型五室艳奇葩。</p><p class="ql-block">神舟宇宙开空站,人类飞船话织麻。</p><p class="ql-block">天问嫦娥白首发,云寻世界紫河车。</p><p class="ql-block">今朝十四遨游去,同享荣光共筑家。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>贺神州十四发射成功</b></p><p class="ql-block">文/霍庆来</p><p class="ql-block">太空探秘兴无前,揽月摘星书大千。</p><p class="ql-block">若问何教同侧目,神州十四又飞天。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>贺神舟十四发射(新韵)</b></p><p class="ql-block">文/张殿军(内蒙)</p><p class="ql-block">神舟十四又飞天,乘组新人使命担。</p><p class="ql-block">伟业功成滋后代,高优试验最前沿。</p>